אם שכחת את הסיסמא שלך ב - ISO קליימסרצ' ישראל:
אנא צור קשר עם מרכז התמיכה של ISO בחיוג למספר 1-700-70-66-44 או באמצעות האי-מייל לכתובת: HD@isoclaimsearch.co.il.

אם חברתך היא לקוחה של המאגר ואת/ה מבקש הרשאת משתמש:
אנא צור עמנו קשר לכתובת האי-מייל HD@isoclaimsearch.co.il.

בכל שאלה או בעיה אחרת הנוגעות ל ISO קליימסרצ' ישראל:
אנא צור קשר עם מרכז תמיכת הלקוחות של ISO בחיוג למספר 1-700-70-66-44 או באמצעות האי-מייל לכתובת: HD@isoclaimsearch.co.il.


הקו האדום
לחץ RedLine@isoclaimsearch.co.il או טלפן ל
1-800-20-10-30 למסירת מידע ביחס לפעילות חשודה הנוגעת לתאונות דרכים / תביעות ביטוח חובה.

"הקו האדום" מאפשר לציבור למסור מידע שיסייע בגילוי עבריינים ובמניעת הונאות ביטוחיות. לידיעתך, ניתן למסור את המידע מבלי להזדהות! עם זאת, ברצוננו להדגיש כי הזדהותך וכל מידע שתמסור או מידע המתאר את הקשר שלך למקרה, יסייע לנו רבות באימות המידע ומניעת ההונאה. בשל הצורך בחקירה ופענוח ההונאות, תיתכן אפשרות כי המידע שתמסור יועבר לידי משטרת ישראל וכן לרשויות אכיפת חוק נוספות. עקב ההשלכות האפשריות הצפויות בהתאם למידע אותו הינך מוסר, אנא וודא כי המידע אותו הנך מוסר הינו אמין. בכפוף לאמור לעיל הרינו להודיעך כי המידע שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת!

לתשומת ליבך - בעצם מסירת המידע הנך מביע את הסכמתך לאמור בהודעה זו

 
טופס הגשת ערעור על נתוני המאגר - יולי 2018
נוהל הגשת ערעור על נתוני המאגר - יולי 2018
אנא בצע/י כניסה
שם משתמש:
סיסמה:
בסימון תיבה זו אני מסכים/מה לתנאים וההגבלות הבאים:
"הריני מצהיר כי כניסתי היום למערכת של חברת ISO קליימסרצ' ישראל, הינה במסגרת ההרשאה שקיבלתי מ - ISO קליימסרצ' ישראל לצורך ביצוע תפקידי כמורשה מטעם חברת הביטוח, על פי התנאים שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בישראל.

הפעולות אותם בכוונתי לבצע נועדו לזהות או לאתר הונאות ביטוח אגב טיפול בתביעה בביטוח חובה.

ידוע לי כי נאסר עלי לגלות מידע שהגיע אלי בקשר עם כניסתי למערכת, למעט ככל שהותר לי במפורש על פי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד - 2004, ולא אעשה בו שימוש אחר או שלא כפי שהותר לי במפורש כאמור."

בכל שאלה או הערה הנוגעת לעיון במידע, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות אחת מן הדרכים הבאות:

אימייל:contact@isoclaimsearch.co.il

דואר : איי.אס. או קליימסרצ' תוצרת הארץ 3, תל אביב, 67891

טלפון: 1-700-70-66-44

ISO דף הבית של חברת  |  פרטיות ואבטחה Copyright© 2005 ISO Properties, כל הזכויות שמורות בע"מ